HAKKIMDA

Prof. Dr. İbrahim Kaya, 1971 yılında Akhisar’da doğdu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kazandığı yurtdışı lisansüstü öğrenim bursuyla Warwick Üniversitesi (İngiltere) Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olan Kaya, 2008 yılında Doçent ve 2014 yılında da Profesör oldu. İngiltere’den Türkiye’ye döndükten sonra mecburi hizmeti gereği Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde on yıl çalışmış olan Kaya şu an Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışmaktadır. Modernliğin Sosyolojisi alanında uluslararası kitapları ve makaleleri ile bilinen İbrahim Kaya özellikle “çoklu modernlikler” temasına katkılar yapmaktadır. European Journal of Social Theory, International Sociology, East European Politics and Societies ve Social Science Information dergilerinde makaleleri yayınlanan İbrahim Kaya, 2006 yılında “Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü”nü ve 2007 yılında da aynı akademinin “Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülü”nü kazandı. 2016 Yılı Marquis Who’s Who in the World listesinde adı yer alan Kaya, 2017 Yılında İngiltere Cambridge’deki International Biographical Centre tarafından “21. Yüzyılın En Seçkin 2000 Entelektüeli“nden biri seçildi. İbrahim Kaya, sosyal teori, modernliğin sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, Türk modernleşmesi ve tarihsel sosyoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

    Öğrenim Durumu

   1989 – 1993 | Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Lisans

   1996 – 1997 | University of Warwick, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans

   1997 – 2001 | University of Warwick, Sosyoloji Bölümü, Doktora

    Akademik Yaşamı

   2001 – 2002 | Araştırma Görevlisi Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

   2002 – 2008 | Yardımcı Doçent Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

   2008 – 2013 | Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

   2013 – 2014 | Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

   2014 – …….. | Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

    İdari Görevler

   2009 – 2012 | Dumlupınar Üniversitesi, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı

   2015 – 2018 | Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı

    Verdiği Dersler

    Lisans Düzeyi

   • Sosyolojiye Giriş

   • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

   • Türk Sosyologları

   • Siyaset Sosyolojisi

   • Modernliğin Sosyolojisi

   • Çağdaş Sosyoloji Teorileri

    Lisansüstü Düzeyi

   • İleri Sosyal Teori

   • Kamusal Alan Tartışmaları

   • Eleştirel Teori ve Modernlik

   ESERLER

   Uluslararası ve Ulusal Kitaplar

   • Social Theory and Later Modernities (Liverpool University Press, 2004)

   • Sosyal Teori ve Geç Modernlikler: Türk Deneyimi (İmge Kitabevi Yayınları, 2006, 2017)

   • Modern-Dışılaşan Türkiye (Gündoğan Yayınları, 2013)

   • Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (İmge Kitabevi Yayınları, 2016)

   • Yeni Türkiye - Modernliği Olmayan Kapitalizm (İmge Kitabevi Yayınları, 2014, 2018)

   Çeviri Kitaplar

   • Sosyolojinin Savunusu (Anthony Giddens, Say Yayınları, 2011)

   • Modernliğin Yeni Sosyolojisi (Peter Wagner, Pegem Akademi, 2013)

   • Sosyolojiye Giriş (Ken Browne, Say Yayınları, 2015)

   • Siyaset Sosyolojisi - Günümüz Dünyasında İktidar ve Katılım (Anthony M. Orum ve John G. Dale, Say Yayınları, 2016)

   • Laik Devlet Kuşatma Altında - Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlık, İslam ve Siyaset (Christian Joppke, Say Yayınları, 2018)

   Makaleler

   Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

   • Kaya, İbrahim “Contemporary Turkey: an Islamic-capitalist Variety of Modernity?”, Social Science Information, 53 (2) (SSCI), 2014

   • Kaya, Ibrahim “Identity Politics: The Struggle for Recognition or Hegemony?”, East Eu-ropean Politics and Societies, Vol. 21, No: 4 (SSCI),(2007),

   • Kaya, Ibrahim “Varieties of World-Making: Beyond Globalization (review)”, International Sociology, Vol. 24, No: 5 (SSCI),(2009),

   • Kaya, Ibrahim “Conceptualizing the Current Clashes Between Modernist Republicans and Islamic Conservatives in Turkey”, Social Science Information, 51 (1) (SSCI),(2012),

   • Kaya, Ibrahim “Modernity and Veiled Women”, European Journal of Social Theory, Vol. 3, No: 2 (SSCI),(2000),

   • Kaya, Ibrahim “Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multiple Moderni-ties”, Social Science Information, Vol. 43 No: 1 (SSCI),(2004),

   Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Maka-leler

   • Kaya, İbrahim “Kimlik Politikaları”, Journal of Sociological Research (Sosyoloji Araştır-maları Dergisi), Vol. 10, No. 1 (IBSS, CSA), (2007)

   • Kaya, İbrahim “Kimlikler Çağında Toplumsal Sınıf”, Journal of Sociological Research (Sosyoloji Araştırmaları Dergisi), Vol. 9 No. 2 (Şehriban Şahin Kaya ile) (IBSS, CSA) ,(2006)

   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Kaya, İbrahim “Toplumsal Kuramlar ve Çoklu Modernlikler Perspektifi”, Sosyoloji Dergisi, Sayı. 14 (2005)

   • Kaya, İbrahim “State Formation: Structure or Culture?”, Sosyoloji Dergisi, Sayı: 17(with Şehriban Şahin Kaya) (2007)

   • Kaya, İbrahim “Türk Modernleşmesi, Kamusal Saha ve Kamuculuk”, Eleştirel Pedagoji Dergisi, Sayı: 62 (2019)

   Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Kaya, İbrahim “Farklı bir Modernlik Projesi olarak Kemalizm”, ODTÜ DÜŞÜN Dergisi, sa-yı: 24,(2012)

   • Kaya, İbrahim “Türk ve Rus Modernliğinin Tarihsel Yörüngeleri”, ODTÜ DÜŞÜN Dergisi, 26, 2014.

   • Kaya, İbrahim “İslamcılık Eleştirilemez midir?”, Sosyal Demokrasi Dergisi, 49. sayı, 2015.

   Kitap Bölümleri

   • Kaya, İbrahim, “Cumhuriyet Modernleşmesinin Yapı-taşı: Laiklik”, in Ahmet Yıldız, Nurcan Korkmaz, Nejla Doğan, ed., Tarihten Güncele Laik Eğitim, İstanbul: Kalkedon Yayınları (2019).

   • Kaya, İbrahim “Modernlik-gelenek İlişkisi Çerçevesinde Deve güreşleri”, in Devrim Ertürk, Özgür Gökdemir, ed., II. Uluslararası Selçuk-Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Sempozyumu, İzmir: Selçuk Belediyesi Yayınları, (2018).

   • Kaya, İbrahim, “Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısına İlişkin Eleştirel Çözümlemeler”, in İbrahim Kaya, ed. Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ankara: İmge Yayınevi, (2016).

   • Kaya, İbrahim, “Geç Modernlikler Çerçevesinde Türk Modernlik Deneyimi”, in Memet Zencirkıran, ed., Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Bursa: Dora Yayıncılık, (2011).

   • Kaya, İbrahim, İslam ve Modernlik Arasındaki İlişki: Çoğul Yorumlar ve Çoğul Deneyimler, in Ayşen Uysal, ed., İslam ve Liberalizm, İzmir: Yakın Kitabevi Yayınları, (2009).

   • Kaya, İbrahim, “Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyum Bildirileri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, (2008).

   • Kaya, İbrahim, “Sanayi Devrimi ve Sosyal Sorunlar”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013).

   • Kaya, İbrahim, “Yoksulluk”, in Yener Şişman, ed. Sosyal Sorunlar, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2013).

   Bildiriler

   Uluslararası Kongre, Sempozyum, Panel, Çalıştay gibi Bilimsel, Sanatsal Toplantılarda Sözlü Olarak Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri

   • Kaya, İbrahim “Teorisyenlerini Bulamayan Devrim: Türk Devrimi”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2008).

   • Kaya, İbrahim ““İslam ve Modernlik”, İslam ve Liberalizm: Kuramsal yaklaşımlar ve Ülke Deneyimleri. Uluslararası Sempozyum, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, 2-3 Kasım,(2006).

   • Kaya, İbrahim “Liberalism and Islam”. Liberalism in Europe conference. European Uni-versity Institute, Florence, Italy, 7-8 October,(2005).

   • Kaya, İbrahim “Social Theory and Later Modernities: the Turkish Experience”. Varieties of Modernity. Action, Interpretation and Comparative-Historical Sociology, Workshop, Eu-ropean University Institute Florence, Italy 9-10 June,(1999).

   • Kaya, İbrahim “The Relations between Islam and Modernity”, Plurality of Modernities Workshop, Warwick Social Theory Centre England, 16-17 October (2000).

   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Bası-lan Bildiriler

   • Kaya, İbrahim “Kimlik Politikaları: Tanınma mı Yoksa Hegemonya mı?”, Türkiye’de Gün-cel ve Toplumsal Sorunlar. V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Malatya, 19-21 Eylül, (2006).

   • Kaya, İbrahim “Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinde Özerklik Yorumları ve Uygarlık Anlayışları” Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Top-lantısı”, Koç Üniversitesi İstanbul, 8-9 Eylül, (2007).

   • Kaya, İbrahim “Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojik Analizi”, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Top-lantısı, Atatürk Üniversitesi Erzurum, 8-9 Eylül, (2006).

   Davetli Konuşmacı Olarak Verdiği Konferanslar ve Katıldığı Paneller

   • “II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu”, Açılış Konuşması: Modernlik ve Geleneğin Yeniden İnşası, Selçuk Belediyesi, 18/01/2018

   • “Üçüncü Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu”, Açılış Paneli: Modernliği Yeniden Düşünmek, Giresun Üniversitesi, 10-13 Ekim 2018.

   • “Cumhuriyetin Kurucu Değerleri, Sosyal Demokrasi ve CHP”, CHP Konak İlçe Başkanlığı ve Sosyal Demokrasi Derneği, Fuar İzmir Sanat Merkezi, 12/02/2018

   • “1923 Cumhuriyetini Bugün için Yeniden Anlamak”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 30/10/2017, İzmir

   • “Yeni Türkiye’nin Analizi”, Milli Kütüphane Perşembe Konferansları, 02/03/2017, izmir

   • “Demokrasi ve Yerel Yönetimler”, Seferihisar Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Der-neği, 28/05/2016, Seferihisar, İzmir

   • “Kürt Sorunu ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Tartışma”, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 19. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24/01/2012, Ankara

   • “Modern-dışılaşan Türkiye”, ODTÜ ADT, 25/11/2011, Ankara

   • “21. Yüzyılda Kemalist Modernliğin Anlamı”, 21. Yüzyılda Türkiye ve İnsan Hakları Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, 14/05/2011, Eskişehir

   • “Çoklu Modernlikler Kavramsallaştırması Bağlamında Türk ve Rus Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Muğla Üniversitesi, Geleneksel 14. Sosyoloji Günleri, 11/05/2011, Muğla

   • “The Turkish and Russian Trajectories of Modernity”, Tramod, University of Barce-lona, 10/03/2011, Barcelona, İspanya

   • “Ulus-Devletin Gelişimi”, Bilkent Üniversitesi, Diplomasi Kulübü, 24/12/2010, An-kara

   • “Cumhuriyet Üzerine Düşünceler”, Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-tesi, 2009, Kütahya

   • “Çoklu Modernlikler Teorisi”, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, 11/11/2005, İstanbul

   • “Turizm, Toplımsal Yapı ve Toplumsal Değişme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 09/10/2019, Seferihisar, İzmir

   • “Gösteri Toplumunda Gastronomi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 17/10/2019, Seferihisar, İzmir

   • “Uluslararası Ticaretin Sosyolojik Boyutları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 22/10/2019, Seferihisar, İzmir

   PROJE & ÖDÜLLER

   Ulusal Kurum ve Kuruluşlarca Desteklenen Projelerde Proje Yöneticiliği

   • Türk, Rus ve Japon Modernlik Deneyimlerinin Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyolojik Anali-zi, TÜBA PROJESİ (2006-2009)

   • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Sosyo-ekonomik ve Demografik Profili Araştırması (2010)

   • Meslek Hastalığı Kuşkusu Olan Olgularda Sosyal Durum, Sağlık Algısı ve İşyerine Bakış Üzerine Bir Araştırma, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi (2019-2020)(Arif Çımrın ile Birlikte)

   Bilim Ödülleri

   • Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Bilimci Ödülü, 2006

   • Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimlerde Teşvik Ödülü, 2007

   Uluslararası Ödüller

   • Marquis Who is Who in the World, 2016

   • International Bibliographical Centre, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, 2017

   Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülleri

   • TÜBİTAK Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü, 4 kez

   • TÜBA Uluslararası Kitap Yayınlarına Teşvik Ödülü, 1 kez

   • Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü, 2 kez

   • Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Yayınlara Teşvik Ödülü, 2 kez

   Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

   • Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP Üyesi / 2006 — …

   • International Sociological Association / 2007 — …

   Dergilerde Hakemlik

   Uluslararası Hakemli Dergiler

   • European Journal of Social Theory

   • Social Science Information

   • Current Sociology

   • British Journal of Sociology

   • American Sociological Review

   Ulusal Hakemli Dergiler

   • Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

   • Sosyoloji Dergisi

   • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

   • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

   Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

   Özbey, Kerem “Geleneksellikten Neoliberal Muhafazakarlığa Türkiye’de İslamcılığın Dö-nüşümü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

   Arpacı, Tamer “Kütahya İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Şiddet algısı Üzerine Sosyo-lojik bir Çalışma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

   Bagi, Mehmet Emin “Sivil Topluma Eleştirel Bir Yaklaşım: Batı, Liberal Demokrasi ve Tür-kiye Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

   Tepecik, Serpil “Popüler Kültür Unsurlarından Olan Televizyon Dizilerindeki Aile Kurgu-su”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

   Kaybaki, Metin “Türk Modernliği Açısından Kadro ve Yön Hareketlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

   Yüksel, Özkan “Kitle İletişim Araçları ve Yanlış Bilinçlilik”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

   Solmaz, Taner “Türkiye’nin Demokrasi Kültürü üzerine Sosyolojik bir İnceleme”, Dumlu-pınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

   Kaya, Özgür “Tarihsel-Kuramsal Yönleriyle Kemalizm ve Günümüze Dair Açılımlar”, Dum-lupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

   Girgin, Orçun “Modernliğin Bugünü: Modernist, Postmodernist ve Alternatif Yaklaşımlar”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

   Erbay, Ferdi “Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

   Özer, Boran “Son Dönem Türkiye’sinin Şekillendiricileri: Medya ve Organik Köşe Yazarla-rı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

   Ertürk, Devrim “Bireyden Cemaate Sivil Toplum”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

   Yaşar, Abdülkadir "Çağımızın Teorisyeni Jürgen Habermas'ın İletişim, Siyaset ve Modernlik Anlayışı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

   Limoncu, Özge “Oy Verme Davranışı Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

Prof.Dr.İbrahİm KAYA

+90 232 - 3019417 - 19417

İbrahİm.kaya@deu.edu.tr

İbrahİmkaya.net